Sebze meyve ticaretine standartlar belirlendi

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ, 29 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sebze meyve ticaretinde yeni standartlar

Ticaret Bakanlığının yayımladığı Tebliğ ile, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca malların toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ; malların ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Ambalajlama standartları

Buna göre, malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanılacak.

Malların uygun şartlarda korunması ve taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak, ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacak.

Tek kullanımlık ve tekrar kullanılabilir ambalajlar, tebliğde belirtilen boyutlardaki paletlere tam yerleştirilebilecek şekilde uygun ebatlarda olacak.

Tekrar kullanılabilir ambalajlar her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecek.

Dolu ambalajlara kg sınırı

Dolu ambalajlar en fazla 30 kg ağırlığında olacak.

Balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlanmasında ambalaj boyutları ile dezenfekte zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmayabilecek.

Söz konusu ürünler için uygun boyutlarda ambalajlar kullanılırken, patates, kuru soğan ve tatlı patateslere yönelik ambalajlar; file, jüt çuval, torba, kasa veya kutu şeklinde, en fazla 50 kg ağırlığında olacak.

Üreticiden doğrudan tüketiciye satışlarda, ambalaj hükümleri uygulanmayacak

Üreticilerin, ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere satması durumunda, ambalajlara ilişkin hükümler uygulanmayacak.

Tebliğ ekinde yer alan soğuk zincire tabi ürünler listesindeki malların taşınmasında kullanılacak ambalajlar, soğuk zincire uygun olacak.

Malların ambalajlanmasına dair Tebliğde düzenlenmeyen hususlarda TSE’nin ilgili standartları/kriterleri uygulanacak.

Taşıma standartları

Tebliğ Ek-1’de yer alan mallar soğuk zincirde, soğutulduktan sonra palet kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacak. Bu malların üretim yerindeki toptancı haline veya tasnifleme, ambalajlama ya da ön soğutma tesisine taşınmasında kapalı ya da tenteli taşıma araçları kullanılacak.

Farklı malların aynı araçlarda taşınması esnasında malların birbirlerine zarar vermelerini engelleyecek önlemler alınacak.

Esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı perakendecilerce perakende satılmak üzere üreticilerden veya toptancı hallerinden satın alınan mallar ile üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan malların taşınmasında söz konusu hükümler uygulanmayacak.

Malların ambalajlanması, depolanması, taşınması ve perakende satışında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa ve söz konusu Kanuna dayanılarak hazırlanmış yönetmeliklerce belirlenen hususlara uygun olup olmadığına ilişkin resmi kontrollerde Tarım ve Orman Bakanlığının yetkileri saklı kalacak.

Depolama standartları

Soğuk zincire tabi ürünlerin listelendiği Ek-1’de yer alan mallar, soğuk hava depolarında depolanacak. Diğer mallar ise bozulma veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun sıcaklık ve bağıl nem ortamlarına sahip alanlarda muhafaza edilecek.

Malların depolanacağı soğuk hava depolarının TSE’ce TS 9048 standardına göre Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin (TSE-HYB) bulunması; 5996 sayılı Kanuna uygun olarak Tarım ve Orman Bakanlığından “İşletme Kayıt Belgesi” almış olması gerekecek.

Perakende satış noktaları standartları

Soğuk zincire tabi ürünler, büyük mağaza ve zincir mağazalarda soğutuculu reyonlarda satışa sunulacak, mallar, büyük mağaza ve zincir mağazalarda kapalı alanların dışında satılamayacak.

Büyük mağaza ve zincir mağazalarda mevsime göre açık alanda satılabilecek ürünlerin listelendiği Ek-2’de yer alan mallar, belirtilen aylarda olumsuz hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla kapalı alanların dışında da satılabilecek.

Standartlara ilişkin maddeler, Temmuz 2022’de yürürlüğe girecek

3/10/2017 tarihli ve 30199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği yürürlükten kaldıran Tebliğin;

Eski tebliğin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 9’uncu, yürürlük maddesi olan 10’uncu ve Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanının yürüteceğine dair 11 inci maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girerken,

Sebze meyvelerin toptan ve perakende ticaretine ilişkin zorunlu standartları içeren diğer maddeleri 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

İlgili Tebliğ için tıklayınız.

Kaynak: gidahatti.com, Resmi Gazete