MECLİS

Mehmet Beşir ALTUNÇ
Mehmet Beşir ALTUNÇMECLİS BAŞKANI
Erkan URAZ
Erkan URAZMECLİS BAŞKAN YARDIMCISI
Alaettin ULUDAĞ
Alaettin ULUDAĞKATİP ÜYE
Arif GÜNEŞ
Arif GÜNEŞÜYE
Hifzullah AKDAŞ
Hifzullah AKDAŞÜYE
Sabri ÇELİK
Sabri ÇELİKÜYE
Mehmet Sıddık OĞUZ
Mehmet Sıddık OĞUZÜYE
Abdurrahman MALTAŞ
Abdurrahman MALTAŞÜYE
Azmi AL
Azmi ALÜYE
Vahdettin ALTUNÇ
Vahdettin ALTUNÇÜYE
Heybet ÇAM
Heybet ÇAMÜYE
Metin RÜZGAR
Metin RÜZGARÜYE
Mehmet Selim YILDIZ
Mehmet Selim YILDIZÜYE
Zeki DAYANÜYE