TRC 3 BÖLGESİ İLLERİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK RAPORU

TRC 3 BÖLGESİ İLLERİ STRATEJİK TARIM ÜRÜNLERİNDE LİSANSLI DEPOCULUK RAPORU

Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak illerindeki tarımsal faaliyetlerin çok büyük bir kısmını, uzun süre depolanabilen ve standardize edilebilen ürünler oluşturmaktadır. Bu avantajın ülke ve dünya pazarlarında bölgemizin rekabet gücünü arttıracak şekilde kullanılması gerekmektedir. Ancak uygun olmayan depolama koşulları ve bölgemizde lisanslı deponun olmaması ürünlerde kalite kayıplarına ve saklama sürelerinin kısalmasına, ürünlerin ülke içi satışı ve ihracatında sorunlar yaşanmasına, üreticinin ürününün sigortalı olmadığı için riske girmesine neden olmaktadır. Bu proje ile mevcut sorunların halledilmesi ve ülke ekonomisine pozitif katkı sağlanabilmesi için TRC3 bölgesinde hububat lisanslı depolarına olan ihtiyaç tespitinin yapılması, ihtiyacın belirlenmesi halinde fizibilite çalışmasının yapılması amaçlanmaktadır.