Covid-19 Kapsamında Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Bilgilendirme Webinarı

KOSGEB ve TOBB iş birliğinde gerçekleştirilecek olan seminerde; 2021 yılında Covid-19
salgınından etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) yönelik olarak KOSGEB tarafından
başlatılan ve 2022 yılında da bazı değişiklerle başvuruya açılan “Mikro ve Küçük İşletmelere
Hızlı Destek Projesi” anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların soruları
cevaplandırılacaktır.