Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı Kapsamında 17. Etap Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı Uygulama Rehberi Yayınlandı

Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi işine ait 2022 yılı 17. Etap Uygulama Rehberi yayınlanmış olup linkte sunulmuştur.

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1.000.000.- TL’yi geçemez.

Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2022 yılı için 10 Ocak ’tan başlayarak 28 Şubat tarihine kadar, son başvuru tarihi tatil gününe denk gelmesi halinde ilk mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.

Bu program aşağıdaki yatırım konularını kapsar;
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması