SİİRT FISTIĞI LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ VE ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ

SİİRT FISTIĞI LİSANSLI DEPOCULUK İHTİYACININ TESPİTİ VE ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJESİ

Siirt fıstığı diğer fıstık çeşitlerine göre daha iri taneli oluşu, aroma ve tadındaki farklılıklarından dolayı Antep fıstığı çeşidine göre piyasada çoğunlukla taze çerez olarak tüketilmektedir. Yıllık ortalama 60 bin ton üretim kapasitesi olan Siirt fıstık çeşidinin yurtiçi ve dışında pazarlanabilmesi ve müşteri memnuniyetini kazanabilmesi için uzun süre depolanabilmesi ve standardize edilebilmesi gerekmektedir. Ancak uygun olmayan depolama koşulları ve ülkemizde Siirt fıstığı lisanslı deposunun olmaması ürünlerde kalite kayıplarına ve saklama sürelerinin kısalmasına, ürünlerin ülke içi satışı ve ihracatında sorunlar yaşanmasına, üreticinin ürününün sigortalı olmadığı için riske girmesine neden olmaktadır. Mevcut sorunların halledilmesi ve ülke ekonomisine pozitif katkı sağlanabilmesi için Batman ilinde kurulması planlanan Siirt fıstığı Lisanslı Depolarının ihtiyaç tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. Batman İli Siirt Fıstığı Lisanslı Depoculuk Projesiyle ise; -Ülkemizde halihazırda uygulanmakta olan tarım reformunun başarılması ve tarım ürünleri ticaretinde özel sektör katılımının artırılması – Tarım ürünlerinde, vadeli piyasalara geçişte alt yapı oluşturulması -Lisanslı depoların ve ürün ihtisas borsalarının yurt içinde ve dışında açacakları şubeler vasıtasıyla, ürün pazarlanmasında ve dağıtımında büyük kolaylıklar sağlanarak alt yapı hazırlanması -Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi, – Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınmasının sağlanması -Ürün senedi aracılığıyla, yatırımcılar için hisse senedi, döviz, altın ve faiz gibi yatırım araçlarına alternatif bir yatırım aracı sağlanması -Üreticinin üründen elde ettiği gelirin artırılması -Sağlıklı ortamda depolanan ürün sayesinde bölgedeki tarıma dayalı sanayi mamullerinin kalitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Son dönemlerde bölge ekonomisinde payı gittikçe artan Siirt fıstığına yönelik lisanslı depoların kurulması hem bölge hemde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Siirt fıstığı yaklaşık 2 yıla varan depolama ömrü ile lisanslı depoculuğa en uygun ürünlerden biridir. Bu açıdan bakıldığında lisanslı depoculuk faaliyetleri kalitenin artırılması ve fiyat istikrarının sağlanması bakımından büyük öneme sahiptir. Lisanslı depoların kurulmasıyla, kalite, hijyen ve gıda güvenliği hususlarında önemli ilerleme sağlanacaktır. Ayrıca depolama maliyeti bakımından da önemli avantaj sağlanacaktır. Lisanslı depoculuk ile fire ve ıskarta oranı da düşecek olup, yüksek standartlarda depolama ve sınıflandırma sağlanarak, pazarlama ve ihracat kabiliyetinin artırılması sağlanacaktır. Bunların yanı sıra Lisanslı Depoculuk sistemindeki ürün senetleri; üreticilere, ihracatçılara ve bu ürünlerin ticaretini yapanlara kredi sağlayabilecek bir teminat olması sebebiyle finansal açıdan da bölgeye önemli katkılar sağlayacaktır. Bölgede Siirt fıstığı lisanslı depoculuğun hizmete alınmasıyla uygunsuz şartlarda depolama ve aflatoksin oluşma riskinin önüne geçilmiş, ihracatta yaşanan aflatoksin ile ilgili sıkıntılar ortadan kaldırılacak ve ürünün katma değeri artacaktır. Lisanslı depoculuğun ilk yatırım maliyetinin yüksek olması ve k r oranlarının düşük öngörülmesi de bu alana yapılacak yatırımlara ilişkin çekincelerdendir. Bu nedenle, Siirt fıstığı lisanslı depolarının kurulması hususunda yapılacak fizibilite çalışması ile yatırımın geri dönüş süresi ve maliyet net bir şeklide ortaya konularak bu çekincelerin giderilmesi sağlanacaktır. Öte yandan yatırımın fizibıl çıkması durumunda yapılması planlanan Lisanslı depoların gelecekte faaliyete geçmesi, ürünün yurt içi ve yurt dışında daha kolay pazarlanmasına imkan sağlayacaktır. Böylece ürünün dünya pazarına açılma ihtimali artacak ve ülke ihracatına pozitif katkı sağlanmış olacaktır.