Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Tescil Sonrası İşlemler ve Ticarileşme Semineri 4 Ağustos 2022 Perşembe Saat 14.00'da düzenlenecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğinde
gerçekleştirilecek olan webinarda, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adının seçimi, Tescil
Sonrası Karşılaşılan İşlemler ve Ticarileşmeye yönelik konular anlatılacaktır, seminer
sonunda ise katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.