İşyerleri İçin Afet Farkındalık Eğitimi (Uzaktan – İnternet Üzerinden) 3 Ağustos 2022 Çarşamba Saat 14.00'da düzenlenecektir.

Birliğimiz ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde internet üzerinden
gerçekleştirilecek olan eğitimde afetler kapsamında işyerlerindeki riskler, afet ve acil durum
öncesi hazırlıklar, afet ve acil durum sonrası ilk saatlerde yapılması gerekenler ile afet acil
durum sırasında doğru davranışlar anlatılacak, seminer sonunda katılımcıların konu hakkındaki
soruları cevaplandırılacaktır.