TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Hazırlıkları Batman Çalıştayı'na katılım sağlandı. 24/08/2022

TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Hazırlıkları Batman Çalıştayı'na katılım sağlandı. 24/08/2022

Borsamız Kalite Akreditasyon ve Proje Sorumlusu İsa AKDAŞ; Dicle Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Hazırlıkları Batman Çalıştayı”na katılım sağladı.

TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı, Batman’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, odalar, borsalar, organize sanayi bölgesi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Batman’da özel bir otelde yapıldı.

Bölge planının amacı, güncel, dinamik, esnek, sonuç odaklı, diğer planlarla etkileşimli, katılımcı nitelikte olması ve bölgesel, ulusal, uluslararası gelişmeler, eğilimler, fırsatlar ve tehditlerin göz önünde bulundurulmasıdır. 2023 Yılı sonrası dönemi kapsayacak olan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ile Bölge Planlarının hazırlık süreci Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmış olup TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı önceki dönemlerde olduğu gibi yine Ajansımız tarafından hazırlanacak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşüne sunulacaktır. 2022 yılı sonuna kadar hazırlanacak olan bölge planları taslaklarının nihai hâlinin de 2023 yılında tamamlanarak Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması hedeflenmektedir.

Ajansımız tarafından çalıştayın düzenlenmesi ile birlikte “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı” hazırlıklarına başlanmış oldu. Bölge Planı hazırlık çalışmalarına yönelik olarak bölgedeki pek çok paydaşın katılımıyla Çalıştay düzenledi. Bu çalıştaylarda ildeki aktörlerin sorumlu veya ilgili oldukları alanlarda tespit etmiş oldukları sorun ve fırsatları ortaya koyarak program ve proje temelli fikirlerin olgunlaştırılması için sektör masaları oluşturuldu. Tema masaları olarak adlandırılan bu sektörler, tarım ve kırsal kalkınma, kültür, turizm, ticaret, hizmet, sanayi, enerji, kentsel gelişme ve altyapı başlıkları altında ele alınmaktadır.

Ajansımızın Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Birim Başkanı Murat Katı tarafından “TRC3 Bölgesi 2024-2028 Bölge Planı Hazırlık Çalıştayı” hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Bölge planına yönelik oluşturulan tema (sektör) masalarının belirlenmesi ve dış paydaş anket çalışması konusunda kendilerine bilgi verildi.

Programın son bölümünde sektör masaları etrafında bir araya gelen paydaşlar, eğitim, istihdam, sosyal dayanışma, dezavantajlı gruplar, iklim değişikliği, çevre, afet riskleri, ulaşım, altyapı, girişimcilik, yenilik gibi çeşitli alanlarda görüş ve değerlendirmelerde bulunduktan sonra Batman çalıştay toplantısı sona erdi.