4. Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık & Sanayi ve Ticaret Fuarı Açılışı 28.10.2022

4. Batman Gıda Tarım ve Hayvancılık & Sanayi ve Ticaret Fuarı Açılışı 28.10.2022

Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcım,

Sayın Valim,

Protokolümüzün çok değerli mensupları

Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisi arkadaşlarım

Değerli basın mensupları ve kıymetli katılımcılar

Hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. İlimizde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen fuar organizasyonu vesilesiyle, başta İlimize dışarıdan gelen konuklar olmak üzere herkese hoş geldiniz diyorum.

Bugün işletmelerimiz, bir taraftan gelişen teknoloji ve bilgiye erişim hızı kolaylığını da kullanarak dünyanın dört bir yanındaki benzerleriyle rekabet etmek zorundadırlar, bir yandan da “erken kalkan yol alır” düşüncesiyle ekonomik yarıştan kopmadan, işlerini sürekli büyütmeli, pazarlarını genişletmeli ve kendilerini yarınlara hazırlamalıdırlar.

Bunun için de, her imkânı en verimli biçimde değerlendirmek durumundadırlar. İşte bu noktada satıcı ile tedarikçiyi, tüketiciyle alıcıyı buluşturan fuarlar, bugünün iktisadi hayatı içinde, şehirlerin ve ülkelerin ekonomilerinde tartışılmaz bir yere ve öneme sahiptir.

Çünkü bu organizasyonlar, sağladıkları ekonomik canlılık ve hareketliliğin yanı sıra, işletmelere hem kendilerini ve ürünlerini potansiyel tüketicilerle ve müşterilerle buluşturma, hem de sektörel gelişmeleri görerek kendi durumlarını gözden geçirme olanağı sağlamaktadır.

Tarım sektörü, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin en çok yaşandığı sektördür. Bundan dolayı, tarımın kayıt altına alınması, kayıt dışı ekonomide verilecek mücadelede önemli bir yer tutacaktır.  Türkiye ve özellikle başta bölgemiz sahip olduğu coğrafik konum, iklim yapısı ve ürün çeşitliliği açısından zengin bir tarımsal potansiyele sahiptir.

Fakat üretimin kayıt altına alınmaması, vergi kayıplarına, fiyat dalgalanmasına ve üreticilerin mağduriyetine sebep olmaktadır.

Bunun en önemli nedenlerinden hazine arazilerinde ekilen ürünlerin çiftçi kayıt sistemine(ÇKS) geçilememesinden dolayı kayıt altına da alınamamaktadır. Bu anlamda başta mazot gübre gibi desteklerin ürün bazında verilmesi önemlidir.

İyi bir tarım, iyi bir hayvancılık için olmazsa olmazlar iyi bir ırk, iyi bir tohum ve uygun bir ekipmana sahip olmaktır. Bu fuarlar da bu açıdan bakıldığında tarımın ihtiyaç duyduğu bütün girdilerin en iyisini temin etmeye ve tanıtmaya yönelik bir alan olarak bizlere destek vermektedir.

Bizler, ilimizin bu yönünün de kıymetli olduğunu biliyor bu fuarın ilimizin tarımına ve hayvancılığına katkı sağlayacağına inanarak burada bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Çiftçiler ve ziyaretçiler için çeşitli alternatiflerin sunulacağı, yeni ürün ve teknolojileri bir arada etkin şekilde görülmesi, yeni yöntemler hakkında bilgi verilmesi, firma yetkilileri ile bire bir görüşme ortamının sağlanması çiftçiler adına avantaj yaratırken katılımcı firmalar adına da hedef kitleye ulaşılması ve ürün tanıtımının doğrudan yapılması avantaj olacaktır.

Tarım sektörü, bu topraklarda kent ekonomisinin lokomotifidir. Ülke ekonomisine sağladığımız bu katkının sürdürülebilir olması, hiç kuşkusuz doğrularımızı çoğaltmaktan, eksiklerimizi gidermekten ve yanlışlarımızı düzeltmekten geçiyor.

Bununla birlikte artık tarımda makineleşmenin de ötesinde, dijital tarımı  tarımsal uygulamalarımıza dâhil etmemiz gerekiyor. O nedenle geleneksel tarım anlayışının ötesine mutlak suretle geçmeliyiz. Mühendisinden tarım işçilerine kadar, tarım sektöründeki tüm insan kaynağımızı, dijital tarım çağını okuyan ve özümseyen bireylere dönüştürmeliyiz.

Değişen şartları dikkate alarak, ülke de çözüm bekleyen sorunlarının giderilmesi yolunda kamu sektörü, üreticiler, sivil toplum örgütleri, gıda sanayicileri, ihracatçılar kısaca tarımla ilgili herkes birlik beraberlik içerisinde tarım sektörünün daha da iyi olması için el ele vermeliyiz.

En önemli hedefimiz ekonomisi tarıma dayalı olan kentimizi sadece hammadde üreten değil, aynı zamanda ürettiğini işleyen, pazarlayabilen ve katma değerini elinde tutan bir kimliğe kavuşturmaktır. Bu açıdan bakıldığında fuarımızın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Her türlü fiziksel eksikliğe rağmen açtığımız fuarlar, azim ve gayretlerimizin bir sonucudur. Batmanımız artık modern bir fuar alanını hak etmektedir.

Fuarlarımızın katılımcısıyla, ziyaretçisiyle tüm kesimlere bol ve bereketli kazançlar getirmesini diliyorum.

Katkı ve desteklerinden dolayı Sayın Bakan Yardımcıma ve Sayın Valimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Start Fuarcılığa yaptığı bu güzel organizasyon için şükranlarımı sunuyorum.

Kamu kurumlarımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.

Tüm davetlilerimize katkı ve katılımları için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.