Irak'ta Düzenlenecek Fuarlar hk.

Sayın Üyemiz,
(Üyeye Özel)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Borsamıza gönderilen 24.05.2024 tarihli 5227  sayılı yazıda;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bir yazı ile, Irak’ta önümüzdeki dönemde düzenleneceği bildirilmektedir.

Fuarlara ilişkin bilgiler yer almakta olup söz konusu yazı ekte bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

Batman Ticaret Borsası Genel Sekreterliği