Export Akademi Hk.

Sayın Üyemiz,
(Üyeye Özel)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Borsamıza gönderilen 24.05.2024 tarihli 5253  sayılı yazıda;

İhracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim ve yeni iş bağlantıları kurma ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla projeler yürütülmekte olduğu ve kamu ve özel sektör işbirliği ile Export Akademi-Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programının hayata geçirildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, ekte sunulan programda yer alan konu başlıklarında 5 Haziran 2024 tarihinde İstanbul’da bir eğitim düzenleneceği ve programın başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere tüm iş çevrelerinin katılımına açık olduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

Batman Ticaret Borsası
Genel Sekreterliği