"Hemat Trade MMC" hakkında/dolandırıcılık hk.

Sayın Üyemiz,
(Üyeye Özel)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Borsamıza gönderilen 11.06.2024 tarihli 5856 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazı ile, Bakü Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, Azerbaycan’da kaim “Hemat Trade MMC”(Vergi No: 1502875271) şirketinin ismi kullanılarak Türkiye’de yerleşik şirketlere yönelik dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı ve ilave bilgi için Ticaret Müşavirliği (baku@ticaret.gov.tr) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla

Batman Ticaret Borsası Genel Sekreterliği