TMO-PEŞİN HUBUBAT SATIŞLARI (GENEL VE SÖZLEŞME BAZINDA) DUYURU

Değerli Üyelerimiz;

Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluşu stoklarında  bulunan;

  • 2022 mahsulü mısır kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın, 
  • 2023 mahsulü mısır kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına], Batman, Diyarbakır ve Mardin Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 2023 mahsulü mısırlar ise kullanıcısına [kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara (beyaz et, yumurta) ve yem fabrikalarına] ve nişastacılara,

peşin bedel mukabili serbest olarak 02 Temmuz 2024 tarihinden itibaren satışa açılmıştır. Mısır  satışlarımıza  başvurular;  ELÜS  stokları  için  TMO  Elektronik  Alım  ve  Satış  Platformu (ELASP)  üzerinden,  TMO  depolarında  bulunan  stoklar  için  stokun  bulunduğu  Başmüdürlüklerimize elden gerçekleştirilecektir.

Bu  nedenle  ELÜS  stoklarına  başvuru  yapacakların  hem  TMO  Elektronik  Alım  ve  Satış Platformuna (ELASP), hem de TÜRİB’ e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir. Başvuruda bulunarak tahsis yapılan ancak ürünü almayan/takasını gerçekleştirmeyen müracaat sahiplerine takip eden aylarda yapılacak tahsislerde bu durum dikkate alınacaktır. Temmuz ayı satış talimatı ile satışa açılan TMO deposunda stoklu mısırın tamamının ödemesi peşin olarak kredi kartı ile yapılabilecektir.

Yeni Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak ELÜS stokları Temmuz ayında platform üzerinden alınacak talepler doğrultusunda dağıtılacaktır.

Satışa  açılan  mısır  için  son  para  yatırma,  son  teslim  ve  ELÜS’ler  için  takas  tarihleri  aşağıda belirtilmiştir.

ELÜS Hububat Stokları (Başvuru ELASP)

 ELÜS Stokları İçin Platform Talep Toplama Tarihi                         : 02 – 10 Temmuz 2024 TÜRİB Takas Son İşlem Tarihi                                                        : 24 Temmuz 2024 (dahil)

TMO Deposunda Stoklu Hububat (Başvuru Başmüdürlüklere)

Son Para Yatırma Tarihi                                                                    : 24 Temmuz 2024 (dahil) Ürün Son Teslim Tarihi                                                                     : 31 Temmuz 2024 (dahil)

 TMO Elektronik Alım ve Satış Platformu (ELASP) üzerinden dağıtımı yapılacak ELÜS’ler takas için TÜRİB’ e gönderilecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir.

TMO depolarındaki mısır için gelen talepler bekletilmeden 02 Temmuz 2024 tarihinden itibaren parasını yatıran ve aracını gönderen talep sahiplerine teslim edilecektir.  Ofis  hesaplarına  alıcılar tarafından  yatırılan  ürün  bedeli  avans  niteliğinde  olup  yatırılan  parayı  karşılayacak  miktarda  veya istenilen  ürün  kodunda  emtia  bulunmaması  Kuruluşumuz  tarafından  taahhüt  zorunluluğu doğurmayacaktır. Yatırılan ürün bedeli siparişin kabulü anlamı taşımayacaktır. Satışlardan istifade etmek isteyenler miktar limiti olmaksızın başvuru yapabilecektir. Temmuz ayı mısır satış teslimatları (tutanaklı veya tutanaksız) 31 Temmuz 2024 (dahil) tarihini geçmeyecektir. Peşin satışlarımızda alıcılardan peşin satış sistemi uygulama esasları ile ilgili ıslak imzalı belge alınacaktır.
Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir.
 

Üyelerimize Duyurulur.

Batman Ticaret Borsası

Genel Sekreterliği