Başkanın Mesajı

2018 yılı ülkemizde yaşanan küresel ve bölgesel tüm sorunlarına rağmen, ekonomide büyüme sağlanmıştır. Globalleşen dünyada gözlenen hızlı değişimler kurum, kuruluş ve özel sektörü uzun dönemli önlemler almaya zorlamaktadır. Etkin bir yönetim ve birbirleri ile tutarlılığı yakalanmış stratejik yaklaşımları artık daha çok gerekli kılmaktadır. Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği politikalar ile ülkemiz önemli bir büyüme hamlesi gerçekleştirmiştir. İhracat ve üretimdeki olumlu gelişmeler ekonomik olarak büyümeyi sürdürülebilir kılabilmek adına çok önemlidir. 

Değişen ve gelişen zamanı yakalamak, çağın gerisinde kalmamak ve üyelerimize en etkin hizmeti sağlamak amacıyla hem ülke hem de bölge ekonomisine hizmet sunan Borsamız, siz değerli üyelerimizin sağladıkları katkılar ile güçlenerek daha başarılı olacağına inanıyorum. Türkiye’nin ve Batman`ın, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki fırsat ve potansiyeli çok yüksektir. 2017 yılında yürütmeye başladığımız “Batman ve Siirt’te Mercimek Odaklı İşbirlikleri ve Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi” projesini etkin bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. İhracatın geliştirilmesi açısından son derece faydalı olan projemizin başarılı bir şekilde sonlanacağına yürekten inanıyorum.

Ülkemizde ve bölgemizde tarım ve hayvancılığın eski günlerdeki gibi ülkemizin en önemli geçim kaynaklarından biri olacağını düşünüyorum. Burada önemli olan; tarım, hayvancılık ve gıda sanayinde inovasyon, teknoloji ve ARGE faaliyetlerini ön planda tutarak markalaşabilmek ve katma değer yaratacak üretim anlayışı ile tüm dünyayla bütünleşmiş bir üretim modeli benimseyebilmektir. Bunun için önümüzdeki süreçte riskleri en düşük seviyede tutan, planlı ve öngörülebilir politikalar ile hareket ederek çok başarılı işler ortaya koyacağımıza yürekten inanıyorum.

Batman Ticaret Borsasının hizmet kalitesini ve sürekliliğini ‘Akreditasyon ve ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi’ belgeleri ile arttırmak ve yaptığımız faaliyetleri çağdaş yönetim anlayışımız gereği siz değerli üyelerimiz bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız 2018 Yılı Faaliyet Raporumuzu bilgilerinize sunar Borsamız çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Arif GÜNEŞ   

Yönetim Kurulu Başkanı