Başkanın Mesajı

Borsamız kurulduğu 1995 yılından bugüne tarım ve hayvancılık alanlarında hizmet veren üyelerinin hep yanında olmuştur. Özellikle gelişen dünyada rekabet edebilirlik ve süreklilik açısından, kanunla verilen ödev ve sorumlulukların ötesinde bir hizmet anlayışının ötesine geçmek artık bir zorunluluktur.

Her ne kadar gönüllü olarak borsa yönetimlerinde yer alsalar da seçili kurulların; alışılmışın dışında, öncü, örnek ve lider olma vasıflarını arttırmak için sürekli gelişmeyi esas almaları gerektiğinin farkındayız.

Bu nedenle, kurumsal yapıların bugün ki durumları ve gelecek öngörüleri ile birlikte misyon ve vizyon tanımları ile bu stratejik planda yer alan üye, borsa ve kurumsal gelişmelere yönelik çalışmalarımızı, beş yıldızlı borsa hizmet anlayışı ile anılan TOBB Akreditasyon Sistemi ile örtüştürdük.

Özellikle işbirliği içerisinde olacağımız dış paydaşlarımızın öneri ve beklentileri ile mevcut durumun gözden geçirilerek verilen hizmette üyelerinin kalkınmasının, ilimiz için daha etkin olacağının farkındaydık.

Hazırladığımız ve tüm Batman halkına açıkladığımız 2023-2026 yıllarını kapsayan bu stratejik plan için yardımcı olan, başta dış paydaş ve üyelerimiz olmak üzere, tüm borsa meclisi ve yönetim kurulu ile borsa personeline teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.

ARİF GÜNEŞ

Yönetim Kurulu Başkanı