Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında yürüttüğümüz “Batman ve Siirt’te Mercimek Odaklı İşbirlikleri ve Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi” ile Bölgemizde mercimek ticareti yapan tüccar ve fabrika sahiplerinin ellerinde bulunan kaliteli mercimek potansiyelini etkin kullanamadıkları ve ortak bir vizyonlarının olmadığı görülmektedir. Bu projede genel olarak amacımız; Hazırlayacağımız ihtiyaç analizi ile belirlediğimiz ortak sorunları oluşturacağımız küme ile çözüme kavuşturmak, belirlenecek olan ortak vizyon ve strateji ile hem bölgesel rekabet artacak hem de firmalar ortak güçle yurtdışına açılma imkanı kazandırmak, ellerindeki imkanları en etkin şekilde kullandırmak, firmalar proje kapsamında alacakları bilgiler doğrultusunda ulusal ve uluslar arası alandaki durumları hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak, ortak hareket etme kültürünü kazandırmak, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile üreticilerin vizyon kazanması ve uluslar arası pazarın istekleri doğrultusunda üretim yapmalarını sağlamak ve ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sırasında uzman desteğine sahip olunması firmaların hedef odaklı adım atmalarını sağlamaktır.

Leave a reply