Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ‘TRC3 Bölgesi’nde Genç İstihdamının Teşviki için Teknik Destek Projesi’ kapsamında, 15-29 yaş arası gençlerin mesleki becerilerini artırmak ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını geliştirmek amacıyla hazırlanan eğitimlerin önemli bir parçası olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’ te Mart 2021 de başlıyor. Detaylar: www.gencistihdam.org